ЕРЛЕР ҲӘМ ҲАЯЛЛАР ҲАҚҚЫНДА ӘПСАНА

13-09-2018, 07:28
Әййем заманларда Марста тек еркеклер жасаған екен. Ерлер мийнеткеш, туўры сөзли ҳәм әдил болыпты. Олар күни бойы жумыс пенен бәнт, ал кешқурынлары өзлериниң үңгирлерине барып қуўысады.

БАЎЫРМАН ДОС, жерлесимиз еди

10-09-2018, 16:15
Бақый Ийманбаев 1954-жылы Нөкис қаласында туўылды. Әкеси Шарапатдийинниң жумыс орны Шымбай районына өзгерип,

СҮЙЕГИ БЕККЕМ ИНСАН ЕДИ…

8-09-2018, 04:54
Қаршадайынан заманның алағай-булағай дәўирлеринде басына қандай ислер түссе де қайыл болып, ашаршылық, колхозласыў дүзими, қыян-кески қанлы урыс, урыстан кейинги халық хожалығын қайта тиклеў, бес жыллықлар, қайта қурыў, ғәрезсизлик жылларын бир ийиннен атқарып...

«ҚОСТЕРЕК» ҳаққында, яғный, қаҳарманлар елаты

8-09-2018, 04:37
Шымбай районындағы «Кеңес» АПЖ аймағындағы «Аралбай» аўылын суўландырып турған жаптың көпиринде еки жақтан бир-бирине ушласып кеткен «Қостерек» бар еди.

«НУРЖАН ҚАРАҚШЫ» болған!

31-08-2018, 11:15
«Қарақшы» ҳаккында гәп кеткснде Шымбай районындағы (бурынғы У.Юсупов атынлағы хожалыктың Куйбышев атындағы бөлими) ҳәзирги «Костерек» аўыл пукаралар жыйыны аймағында узак жыллар даўамында жасаған Нуржан атамыз

ИЗБАН ҚАРАҚШЫ БОЛҒАН (БА?)

31-08-2018, 09:28
Избан бул жалғаншыда болған, әндамлы халық қатары жасаған. Лекин, «қарақшы» болмаған. Бул мәзи сол дәўирдеги жат-жамайлар тәрепинен сыртынан халыққа жеккөринишли етип көрсетиў ушын басылған таңба...

«ӨШ АЛЫЎ» дың қурбанлары

30-08-2018, 20:43
80-жыллар... Шымбай қалалық Киров атындағы орта мектепте (ҳәзирги 40-санлы мектеп) муғаллим ислеп атырған жеримнен, райкомның шақырыўы ҳәм исеним билдириўи менен Шымбай районлық «Коммунизм нуры» (ҳәзирги Шымбай ҳаўазы») газетасына аўыл хожалығы бөлиминиң баслығы болып бардым.

Ўзбошимчалик билан қурилган иморатга нисбатан мулк ҳуқуқини олиш ҳақида

28-08-2018, 16:07
Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлашдаги олиб бораётган ишлари аҳолига кенг имкониятлар бермоқда.

ҲАҚЫЙҚЫЙ БАСШЫ ҲАҚҚЫНДА ҲАҚЫЙҚАТЛЫҚ

28-08-2018, 14:05
Лаўазымлы қәбилетине ийе жаслар, қатарлары арасында өз пикирин қорғай алады...

Шадлы хабар «МАРД УҒЛОН» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ШОМАНАЙЛЫ ЛАУРЕАТЫ

31-07-2018, 07:45
Қуўанышлы хабар еситкен ҳәр бир адамды шадлыққа бөлейди. Шоманайлы жас исбилермен жигит «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығын алыпты деген хабар еситкенде
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау