» » «АТА МӘКАН КЕЎИЛГЕ ЕҢ КЕРЕГИ»

«АТА МӘКАН КЕЎИЛГЕ ЕҢ КЕРЕГИ»

«АТА МӘКАН КЕЎИЛГЕ ЕҢ КЕРЕГИ»
«Шылым көл», «Қызыл өзек»тен саға алған. Зайыр Әмиў дәрьяның аяғы Аралға жақын тәрепи. Сол жердиң жери қара болғанлықтан ба бурқасынлап қара ылай суў ағады, бәлки сонлықтан шығар, бул өзек «Қара өзек» деп аталған.
Белқум — жоталы Қусхана таўының қатпарланған шоққысына кирип турғандай көринеди. Қатара еки өзек ағып турған бул жердиң тилсими бар дер еди халық. *ақыйқаттан да, бири қызыл, бири қара болып ағып, шыпырлаған балығы менен халықтын ырысқы қазанына айланған бул кийели мәканда «Болыс аўыл», «Бай аўыл» деп еки аўыл да ат көтерген азаматлардан Тәжимурат болыстың аты менен аталады. Баў бақшалы аўылдың ырғалған егини, қатара тигилген ақ отаўлары қурғынлықтан дәрек береди. Қай дәўирде де ырысқалды кеўил менен өлшеп келген халық кеўлине беретуғынлығына исенген. Оттан түспейтуғын шүлен қазанлар азан менен қайнатылып келген адамның ҳәм алғысын алады ҳәм қарнын тойдырады. Қублаға қарай созылып атырған жол бул елаттағыларды Шымбайға апарады. Бул үлкен гүзар жол жолаўшысыз болмас. Кими атлы кими ешекли я пайыў пияда жолға түсип қайларғадур барып қайтады.
Қусхана, бәлки қустың қанатындай болып көринетуғын болғаны ушын да халық «қусқанат» деп соңғылығында Қусхана болып аталып кетти ме екен?. Бәлким, бул жер қусларға қутлы уя, жәмленип келип жасайтуғын мәкан болған шығар. Қусхана таў жүдә бәлент болмағаны менен жерден өзиниң қәддин көтерип узынына созылған таў сыпатын береди. Ол дәўирде «Қараөзек» деп ат алған жер ҳәзирги Қараөзек районынан қублаға қарай жүз шақырымнан аслам қашықлықта Арал теңизиниң Зайыр деп аталған етегинде еди. Дәрья кең өрис алыўынан суў алыспаққа алып келип, елдиң көшиўине, қоныс өзгертиўине себепши болды. Бүгинлиги ол жерлер «гөне Қараөзек» деп аталады. Солай етип, «Қара өзек»тен қоныс өзгертип келип, оған да «Қараөзек» деп ат берди. Көкиреклеринде бири бирине деген мийрим, аўызбиршилик пенен беккемленген ағайиншилик суў алыспаның басларына салған қыйыншылықларын жеңисти. №араөзек районы ғәрезсизлик жылларында күн сайын жаңаланып, халқы пәраўан турмыста жасап атырған қутлы мәканлардың бирине айланды.

Зайыр Қарақалпақтың киндиги еди,
Суўдың тасқыны да бүлдирди елди,
Азаматтың ерлиги де усында,
Ердиң ер екени билдириледи.

Тасқын суўда қалып бағ пенен шарбақ,
Бунда тутасады бир қол бес бармақ,
Бул да бир апат деп жаға усласар,
Қалмағай деп елим суўда тал қармап.

Бүркитке тән қылық бәлентти гөзлеп,
Ҳәрне несийбесин ҳадалдан излеп,
Пәсликке барыў бул нәмәртлерге тән,
Шәрти сол ыссыға, суўыққа төзбек.

Мәртлик көп нәрседен үстин турады,
Нәкәстиң қолында турар қуралы,
Қатаң тәртип нызам күшине кирген,
Қуслар бәлентликке уя қурады.

Ҳәмме нәрсениң де болады шени,
Ҳәтте дәрья тасса кетеди толып,
Ҳәмме нәрсениң де бардур өлшеми,
Лейкин адамзатқа кеңлик минәсип.

Қайғы дәрт сыяды инсан кеўлине,
Достың кыянетин кеширгенлер бар,
Лейкин, тиймеў керек әззи жерине,
Ол ўақта адамға болады обал.

Қусхананың Белтаў деген бели бар,
Баўрайында Қостамғалы ели бар.
Қызыл өзек, Қара өзек ағады,
Дәўкемпирге, Зайырға да барады.
Тәжимурат болыс елдиң тиреги,
Ырғалған бағ елге саўлат береди,
Үйрек ушып, ғазлар қонар теңизде,
Ата мәкан — кеўилге ең кереги.

Ата-анамның ең бахытлы дәўири,
Бойда тасар қуўаныштың ҳәўири,
Шүкир дейди тәғдийрине бул күнде,
Туўып өскен мәкандағы аўылы.

Оннан берли өтти талай асырым,
Кеўиллерге қайғы батқан жасырын,
Өмир инсанияттың аўыр сынағы,
Мен де бунда гә жасып, гә тасыдым.

Шәригүл ПАЙЗУЛЛАЕВА.шаблоны для dleскачать фильмы

Пикир билдириу!

Атыныз:
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Кодды киритин:

Уксас материаллар:

ҚУРЫЛЫСШЫ ИЙГИЛИКЛИ КӘСИП

«Ҳәр заманға, бир заман» дегендей туўылып өскен елине, ата мәкан

ҚАЙДАН ТАБАМАН?

(Өмирлик жолдасы талап ислеўге кетип келмей қалған жигиттиң «Сенин излеп,

ТҮРК ТИЛЛЕС ХАЛЫҚЛАР ШЕЖИРЕСИНЕН

Биринши Президентимиз айтқандай: «Өтмишин қәстерлемеген

Әпсана ҮШ АҚЫЛ

Бурынғы өткен заманда, қус жолы галактикасы таманда Қуяш атлы
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау