МИЛЛИЙ ҮРП-ӘДЕТ, САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРИМИЗ

22-08-2018, 11:40
Билип қойған жақсы...

ҚУРБАН ҲАЙТЫ БАЙРАМЫ МЕНЕН…

20-08-2018, 14:43
Усы жыл 16-август күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Қурбан ҳайытын белгилеў ҳаққында»ғы пәрманы қабыл етилди.

СУЎ ПЕРИЛЕР БОЛҒАН БА?,

14-08-2018, 08:07
Суўперилер ҳаққында көплеген әпсана, аңыз, әңгимелер дүньялық ғалаба хабар қуралларында жазылды, айтылып атыр. Ҳәттеки, сүўретлери, көрсетилип, суўперилер болғанын дәлийлледи.

ЕСТЕЛИКЛЕР — БИЗИҢ ӨТМИШИМИЗ

13-08-2018, 20:47
Аўа, ҳәр бир халықтың, миллеттиң ел сүйген уллы тулғалары болады. Ел-халық азатлығы ушын гүрескен...

САКтың БАТЫР ҳаяллары

13-08-2018, 07:42
Қарақалпақ ҳаял-қызлары адамзат тарийхында батырлықтан ел қорғаў, ел-халыққа хызмет етиў, әдиллиқк пенен ел басқарыў, халықтың азатлығы ушын гүресиўден аты айлы әлемге танылған сак ҳаялларының ерлиги, қаҳарманлығы тарийх жылнамасында қалған.

ҚАРА ҮЙ-МӘҲӘЛЛЕ

24-06-2018, 08:44
Қараүйдиң шаңарағы кийизден, Қапыға илдирер қошқар мүйизден, Кең жайлаўға тигип қара үйлерин, Шыптаға төсейди қара кийизден.

ЯРАМАЗАН АЙТЫЎ АЙЫП ЕМЕС, ЛЕКИН…

22-05-2018, 18:48
Муқаддес Рамазан айында нийет еткен халқымыз ораза тутып, елимиздиң тынышлығын, аспанымыздың ашықлығын ҳәм абадан турмыстың болыўын тилейди.

ЕКИ ҚАТЫНЛЫҚ ЯКИ "ОЙНАС"лық ГҮНА МА?!

20-05-2018, 22:29
Пайғамбарымыз Муҳаммед мусылман үмметлерине еки яки бир неше қатын менен некеде болып, таза ҳәм пәкизе жасаў мүмкинлигин,

ШЫҒЫС ӘПСАНАЛАРЫ

20-05-2018, 11:39
Әййемги Күншығыс пүткил дүнья мәдениятының бесиги болды. Шығыс шайырлары, соның ишинде Орта әсирдеги...

«АТА МӘКАН КЕЎИЛГЕ ЕҢ КЕРЕГИ»

20-05-2018, 09:03
«Шылым көл», «Қызыл өзек»тен саға алған. Зайыр Әмиў дәрьяның аяғы Аралға жақын тәрепи.
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау
Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и конечно же скачать шаблоны для dle 10.1 без регистрации скачать сериалы бесплатно у нас на сайте