» » Әпсана АНА ОТАЎ БОЛСА, ӘКЕ ҚОРҒАН

Әпсана АНА ОТАЎ БОЛСА, ӘКЕ ҚОРҒАН

Әпсана АНА ОТАЎ БОЛСА, ӘКЕ ҚОРҒАН
Балалығымда мына әпсананы еситкеним бар, ол жарқын келешегимиз болған бүгинги жасларымыз ушын сабақ, жол-жоба болары сөзсиз.
Ерте заманда, сол заманның қәдиминде бир патша болыпты. Ғәзийнеси алтынға, даласы есап-сансыз малға толғаны менен бийперзент екен. Ол пешанаға жазылған тәғдирге нәйлаж қайыл болып жасай береди.
Бир күнлери «Ким де-ким ол гедей ме, ол бай ма, өзиниң туўылған үш күнлик баласын мениң тәрбия ма берсе, меннен не тилесе орынлайман» деп барлық ел-журтына жар салдырады. Бирақ, бирнешше күнлер өтиўине қарамастан өз баласын патшаға әкелген адам-бенде болмайды.
Ғамлы кеўлин көтериў ушын уәзирлери менен аңға шығады. Шаңқай түс пайытында дәрьяның жағасында дем алып атырса, дәрьядан ығып киятырған сандықты көреди. Уәзирлерин сандықты алып шығыўды буйырады. Сандықты ашып қараса, ишинде бир нәресте уйықлап жатыр екен. Баланы қундақлатып, патша ғырра елине қайтады. Бул туўралы ҳеш кимге айтпаўды уәзирлерине қатаң тапсырады. Ертеңине, «Патшамыз уллы болыпты, ҳаялы ул туўыпты. Соның ҳүрметине патшамыз 40 күн, 40 түн той береди. Тойға марҳамат қылыңлар» деп жар салғызады. Балаға арнап алтыннан бесик соқтырады. Өмиринше бала туўмаған патшаның ҳаялының сүти азлаў болады, деп, еки кийикти услатып, соның сүти менен бағады.
Жыллар өтеди... Бала 12 жасқа толады. Оны үлкен салтанат пенен атқа мингизип, ҳәр қандай жағдайда душпанға қарсы тура алатуғын мәрт азамат етип тәрбиялайды.
Патшаның баласы қатар-қурбылар менен ойнап жүргенинде «сен патшаның баласы емесең, асырандысаң, сени дәрьядан ығып киятырған сандықтан таўып алды» деген гәп-сөзлер қулағына шалынып қалады. Бул қандай сыр болды екен, деп ҳәр дайым ериксиз ойлап отырады. Бирақ, бул ҳаққында ҳеш кимге тил ашпайды.
Күнлердиң биринде патша баласын шақырып алып, «Балам, енди ержеттиң, ата-ана намысын қорғай алатуғын дәрежеде болдың. Ҳәр жылы бизди бассынып, елди бүлгиншиликке салып киятырған бир патшалық бар. Содан өш алыўымыз керек», -дейди.
Жигит ата сөзин қайтармай белине қарыў-жарағын асынып, изине лашкерлерин ертип сол патшалықтың журтына атланады.
Патшаның сарайына жақынлағанда, бир таўдың етегине келип, лашкерлериниң сол жерде қалыў кереклигин, патшаның сарайына бир өзи бармақшы екенлигин айтады. Оның, себеби урыс ашпастан еки елдиң патшасын жарастырыў, халықларды бир-бири менен досластырыў масетинде еди.
Жигит қурал-жарақсыз патшаның сарайына кирип барады. Тахта отырған патшаға ийилип сәлем береди. Патша «жол болсын!» сорайды. Жигит кимлигин ҳәм қандай мақсет пенен келгенин айтады.
Сол ўақытта патшаның қасында отырған ҳаялының бойы кем-кемнен зил басып, еки емшегинен сүт атлығып шыға баслайды. Патшаның ҳаялы:
— Бир қудайдан тилеп алған ақ көкирек жигит екенсең. Көкиргиңди аш, бир сүйейин» дейди. Жигит қайыл болып, көкирегин ашқанда, оң бүйиринде бас бармақтың қарамындай қалдың бар екенлигине көзи түседи. Сол ўақытта патшаның ҳаялы усы ўақытқа шекем патшаға айтпай сыр сақлап келген баласы екенин танып, көкирегине басып жылап жибереди. Патша ҳәм оның әтирапындағылар аң-таң болып, бир-бирине қарасып қалады. Бираздан өзине келген патша, буның себебин сорайды. Бул патшаның кишкене ҳаялы еди. Ал, жигит болса сол ҳаялдың туўған баласы екен. Бул баланы туўғанда патшаның киши ҳаялының күндеслери жаманлық ойлап, баланы сандыққа салып, дәрьяға ығызып жиберген екен. Ана туўған ўақтында баланың көкирегиндеги қалды биледи екен. Тири болса ўақты-сәти келип табылар деген үмитте жүрген екен.
Ҳақыйқатында да, қудай айдап келгендей, сол күни баласы менен табысып, патшаға сырды ашып айтады. Жигит олардан рухсаты менен ләшкерлерин изине ертип, елине қайтады.
Ел-журтына келгенен кейин бул жақтағы болған ўақыяны ата-анасына баян етеди. Урыссыз еки елдиң патшалары дослықта болып, халқының бирге татыў жасаў кереклигин айтады. Патшада нәйлаш сырлы ўақыяны тән алып мойынлайды.
Белгили ўақытлардан соң еки патшалық биригип, бир патшалыққа қарайтуғын болады. Жигит усы еки елдиң әдил патшасы болады. Ҳақыйқый ата-анасын көширип әкелип, оларға еки жерден оқ отаў тиктирип, қайырхомлық етип, перзентлик ўазыйпасын атқарады. Усылай етип, сырлы жигит ҳасыл мурады-мақсетине жетеди.

Халық аўзынан.шаблоны для dleскачать фильмы

Пикир билдириу!

Атыныз:
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Кодды киритин:

Уксас материаллар:

ЕКИ ҚАТЫНЛЫҚ ЯКИ "ОЙНАС"лық ГҮНА МА?!

Пайғамбарымыз Муҳаммед мусылман үмметлерине еки яки бир неше қатын менен

ШЫҒЫС ӘПСАНАЛАРЫ

Әййемги Күншығыс пүткил дүнья мәдениятының бесиги болды.

ЖАРҒАНАТТЫҢ ПӘРЛЕРИ НЕГЕ ЖУЛЫНҒАН

Жарғанаттың пәрлериниң жулыныўы туўралы ҳәр қыйлы

ТУРМЫСТАН ТҮЙГЕНЛЕРИМ

Келиң, бир күлисейик!

МИЛЛИЙ ҮРП-ӘДЕТ, ДӘСТҮРЛЕР: ҮРДИС-ҮРДИМ ...

«Салтың болса, халқың бар, Халқың болса даңқың
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау