Әпсана АНА ОТАЎ БОЛСА, ӘКЕ ҚОРҒАН

7-07-2018, 05:43
Балалығымда мына әпсананы еситкеним бар, ол жарқын келешегимиз болған бүгинги жасларымыз ушын сабақ, жол-жоба болары сөзсиз.

ӨЛИГИН МОЙНЫМА САЛДЫ (Болған ўақыя изинен)

17-06-2018, 07:24
Бул ўақыяны ерте де Ташкент ўалаяты Ахангаран районы «Эйвалик» посёлкасында жазасын өтеп болған бир достымызды...

Жаратылыс АЎРАҢЫЗ ҚАНДАЙ? БИЛИП ҚОЙЫҢЫЗ

9-06-2018, 15:27
Жаратылыс талабына муўапық, адамийзат ҳасыл топырақтан пайда болып, к6н нурына тапланған, ай нурына бапланған, инсан Ана-тәбият қушағында емин-еркин несийбесин шөпшеген, илим-билимди ийелеген

ЖАРҒАНАТТЫҢ ПӘРЛЕРИ НЕГЕ ЖУЛЫНҒАН

20-05-2018, 11:18
Жарғанаттың пәрлериниң жулыныўы туўралы ҳәр қыйлы әпсаналар бар. Бурында Сулайман патша жер жүзиниң қусларының патшасы болған деседи.

АЙ БЕЛГИСИ НЕНИ АҢЛАТАДЫ?

20-05-2018, 11:13
Ислам дининиң рәмзи Айды түнде нур шашып жарық болып турыў ушын жаратқан дейди.

СҮМЕЛЕКтиң тәғдири (ҳәзил–шыны аралас)

19-05-2018, 16:08
Азан менен пырылдап уйықлап жатсам, қатыным үйреншикли әдетин баслап шарбаяланып шыға келди. Ҳәй, Мал! деп мен де тоңқылданып, терис аўдарылып жатсам қатыным «төркини» не ҳайт қойыпты.

ШЫМБАЙЛЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ-ЖАЎЫНГЕРЛЕР

15-05-2018, 16:29
Қоңсылас Аўғанстан жериндеги қаралы күнлерди халқымыз ҳеш қашан умытпайды.

ҚАЙДАН ТАБАМАН?

14-05-2018, 16:24
(Өмирлик жолдасы талап ислеўге кетип келмей қалған жигиттиң «Сенин излеп, қайдан табаман?» қосығына пародиясы)

Мүнәсибет ҲӘР ГЕЛЛЕ ДЕ БИР ҚЫЯЛ

14-05-2018, 14:37
Психологлар айтады: Бизлер улыўма не нәрсе ислесекте, қандай ҳәрекетлер ислейик — бәрин де өзлеримиз ушын ислеймиз.

«БИЛМЕЙМЕН»ди билесиз бе?

14-05-2018, 14:33
Халқымызда «Билемен» дедим тутылдым, «Билмеймен» дедим қутылдым», деген терең мағаналы ҳикметли сөз бар.
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау
Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и конечно же скачать шаблоны для dle 10.1 без регистрации скачать сериалы бесплатно у нас на сайте